آزمون مدارس استعداد‌های درخشان و نمونه دولتی

⭕ کارت ورود به جلسه استعدادهای درخشان و نمونه دولتی

⏹️ کارت ورود به جلسه آزمون مدارس استعداد‌های درخشان و نمونه دولتی از امروز از طریق my.medu.ir قابل دریافت است.

منبع: مشهد پلاس