آغاز انتخاب رشته دانش آموزان پایه نهم

انتخاب رشته نهمی‌ها

⭕ انتخاب رشته دانش‌‌ آموزان پایه نهم از نیمه دوم تیر

⏹️ معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش: هدایت تحصیلی دانش‌ آموزان پایه نهم در نیمه دوم تیر ماه آغاز خواهد شد.
⏹️ نمره و معدل دانش‌آموز، آزمون رغبت و توانایی، نظر والدین، دانش‌آموز، مشاور و مدیر مدرسه در انتخاب رشته مدنظر است.
⏹️ در موارد محدودیت ظرفیت مناطق آموزش و پرورش، برای انتخاب رشته دانش‌آموزان معدل لحاظ خواهد شد.

منبع: روزنامه قدس