مراسم روز ملی کلزا در شهرستان گلبهار

⭕ برگزاری روز ملی کلزا در شهرستان گلبهار

⏹️ به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی این همایش با حضور غلامی امام جمعه شهرستان، امامی نماینده مردم در مجلس، معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، موموندی مدیر کل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی، عزیزی و باقریانی محققان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی، بیک زاده مدیریت ترویج سازمان و مسئول اموربانوان و کارشناسان ترویج سازمان، کارکنان، مروجان و کشاورزان شهرستان‌های گلبهار، چناران، قوچان، مشهد، نیشابور، تربت جام برگزار شد.

⏹️ این همایش باهدف انتقال و تبادل دانش و تجربه‌ی محققان، اساتید و صبوری کشاورز منطقه به بهره برداران برگزار گردید.

⏹️ کلزا یکی از محصولات استراتژیک در منطقه و اگر به طور متناوب با گندم کشت شود در جهت افزایش عملکرد و بازدهی محصول و همچنین مدیریت علف‌های هرز می‌تواند نقش بسزایی داشته باشد.

منبع: روزنامه قدس