شیرینی برنجی

شیرینی برنجی

شیرینی نان برنجی که در شهر کرمانشاه خیلی مرسوم است یک شیرینی سنتی و ایرانی است که یکی از بهترین سوغات شهر کرمانشاه محسوب می شود و برای پذیرایی، بخصوص عید نوروز مناسب می باشد.