بازدید : 46955


قیمت: 68,000 تومان

کد محصول : 1

دسته بندی : خانه و آشپزخانه

گل بزرگ: دایره ای با قطر 22cm و با ارتفاع 4.5cm

گل متوسط: دایره ای با قطر 18cm و با ارتفاع 3.5cm

گل کوچک: دایره ای با قطر 15cm و با ارتفاع 2.5cmمحصولات مرتبط