چگونه در آپارتمان خود فلفل به عمل آوریم؟

چگونه در آپارتمان خود فلفل به عمل آوریم؟

فلفل گیاهی‌ است با بوته های یک ساله، محل اصلی و اولیه آن را سواحل آمریکا می دانند. ساقه های این گیاه تا ارتفاع ۷۰ سانتی‌متر می رسد. برگ های آن به رنگ سبز تیره، کشیده و نوک تیز بوده و گل ها به رنگ سفید و بصورت تک تک و جدا ازیک‌دیگر درانتهای ساقه نمایان میگردد. میوه این گیاه را که همان فلفل باشد بنا به انواع آن (خوراکی – زینتی) به رنگ های: سرخ، سبز، زرد و بنفش و به اشکال مختلف نازک کشیده، ضخیم و گوشتی کشیده، ضخیم و گوشتی کوتاه، کُروی شکل کوچک (مانند گیلاس) بیضی شکل و کُروی بزرگ (مانند گوجه فرنگی) می توان مشاهده کرد.