احوالپرسی

احوالپرسی

تا به حال فکر کردید یک احوالپرسی خوب و حرفه ای چقدر میتواند در ارتباطات و ایجاد حس خوب در خودمان و دیگران موثر باشد؟ لطفا این مقاله رو بخوانید و اجرا کنید تا خودتان به نقش احوالپرسی پی ببرید.

مهارتی به اسم فن بیان

مهارتی به اسم فن بیان

در این آموزش سعی بر این است بتوانیم شما را با فن بیان آشنا کنیم و نحوه صحبت کردن با رقبای کاری و دوستان آشنایان یاد بدیم.