گیاه آپارتمانی پتوس

گیاه آپارتمانی پتوس

گیاه آپارتمانی پتوس هیچ گونه حشره ای ندارد و یکی از بهترین گیاهان برای داخل منزل است که علاوه بر زیبایی باعث حفظ رطوبت هوا نیز می شود.

ترشی سیر

ترشی سیر

با این آموزش شما می توانید بهترین سیر ترشی را مهیا و میل نمایید، تا نهایت لذت را از این ترشی معرکه ببرید.