سیستم مدیریت کسب و کار

 

 کسب و کار خود را به امکانات منحصر به فرد

سیستم مدیریت کسب و کار ما بسپارید

 1- فروش

با پیگیری مستمر، سرعت انجام معاملات را افزایش داده و سود حاصل از فروش را افزایش دهید.

2- خدمات

با خدماتی متمایز لبخند مشتریان را به همراه داشته باشید.

3- بازاریابی

با مدیریت هوشمند بازاریابی هزینه کمتری پرداخت کرده و نام خود را در ذهن مشتری ماندگار کنید.

4- بهره وری سازمانی

نظم سازمان خود را افزایش داده و زمان و منابع را مدیریت کنید

5- تماس پرداز

مشتری را قبل از برداشتن گوشی شناسایی و هیچ تماسی را از دست ندهید.

6-میزکار الکترونیکی

فراموشی را فراموش، نظم را افزایش و کاغذ را از سازمان خود حذف کنید.

7-مدیریت ارتباط با مشتری

تمامی فعالیت های کسب و کار خود را حول محور مشتری یکپارچه سازی کنید.

 

جهت اطلاع از انواع محصولات مدیریت کسب و کار به ادامه بروید