بازدید : 1646


قیمت: 21,000 تومان

کد محصول : 356k

دسته بندی : بازی فکری

یعنی خوراک دهه شصتی هاست.
البته باید بچه هاتونم با این بازی ها آشنا کنین ها.

جدول جمع - مار و پله - مسابقه و هیجان - بازی و ریاضی - بگرد و پیدا کن - 3 به 3 قطار - مسابقه فوتبال - جدول سودوکو - جدول تفریق - منچ - گل یا پوچ - مسابقه حیواناتمحصولات مرتبط