⏹️مدیر عامل شرکت عمران گلبهار با حضور در مسیر قطار مشهد گلبهار چناران از بخش های مختلف این پروژه ملی بازدید کرد.

⏹️به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید گلبهار، محمدعلی محمدنیا حنایی مدیرعامل ظهر امروز به همراه محمدزرافشانی عضو هیئت مدیره شرکت عمران از مسیر قطار مشهد گلبهار چناران بازدید و در جریان روند پیشرفت این مگاپروژه قرار گرفت.

⏹️مهندس حنایی در حاشیه این بازدید بیان کرد: در برنامه امروز تقاطع به تقاطع و نقاط حساس مسیر قطار بازدید شد.

⏹️وی افزود: در مسیر ایستگاه گلبهار تا ایستگاه ثامن اکثر ابنیه های فنی و زیرسازی ها انجام شده و کار در مرحله روسازی و ایجاد ریل است که با برنامه ریزی می توان گام اول مترو را برداشت.

⏹️مدیر عامل شرکت عمران ادامه داد:امروز همچنین بازدیدی از تونل داشتیم و مشخص است که شرکت مستقر شرکت توانمندی است و کارها خوب پیش می رود.

⏹️مهندس حنایی در انتها متذکر شد: با برنامه‌ریزی مدون و تامین اعتبار باید تلاش کنیم مسیر تونل را هم موازی با خط یک به جلو ببریم و مترو رو را تحویل بهره‌برداران اصلی یعنی مردم بدهیم.

⏹️به نقل از سایت شرکت عمران گلبهار(28دیماه1402)