آغاز پیش فروش بلیت قطار‌


⭕ پیش فروش بلیت قطار‌های اسفند آغاز شد

⏹️ مدیر عامل شرکت راه آهن: پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری برای بازه زمانی ١ تا ٢٢ اسفند( مسیر‌های رفت تا تاریخ ۲۲ اسفند و مسیر‌های برگشت تا تاریخ ۲۳ اسفند) تنها از طریق سکو‌های مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز شد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما خراسان رضوی

نظر بدهید