اجرای طرح نور (عفاف و حجاب)

طرح نور عفاف و حجاب در گلبهار

اجرای طرح نور (عفاف و حجاب) در شهرستان گلبهار

به گزارش خبرنگار خبرگزاری پلیس ، در راستای اجرای طرح نور (عفاف و حجاب) در شهرستان، فرماندار، شورای شهر و مسئولین نهادهای دولتی از اقدامات فرماندهی انتظامی شهرستان گلبهار در طرح نور (ویژه عفاف و حجاب) تقدیر و تشکر نمودند و از محل اجرای طرح در شهر گلبهار بازدید نمودند.

منبع: قدس

آیدا بشیری

نظر بدهید