اضافه شدن یک دستگاه خودروی حمل زباله


⭕اضافه شدن یک دستگاه خودروی حمل زباله به ناوگان خودرویی شهرداری گلبهار

⏹️ سرپرست شهرداری گلبهار گفت: با پیگیری بعمل آمده از سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور یک دستگاه خودروی حمل زباله، خارج از سهمیه به شهرداری گلبهار تخصیص داده شد.

⏹️ رضا عظیمی افزود : با توجه به وسعت بالای محدوده خدماتی شهر گلبهار و افزایش روزافزون جمعیت، تامین ماشین آلات خدماتی با اولویت در دستور کار قرار دارد.

نظر بدهید