اعلام ساعت کار ادارات

⭕ ساعت کار ادارات از ۱۵ خرداد، ۶ صبح تا ۱۳ است

⏹️ وزیر نیرو با اشاره به صعودی شدن روند مصرف برق کشور گفت که بر اساس مصوبه هیأت دولت، ساعت کار ادارات از ۱۵ خرداد، ۶ صبح تا ۱۳ خواهد بود.

 منبع:ایسنا