اعلام نرخ فرم مدارس

⭕ کف و سقف نرخ لباس فرم مدارس اعلام شد

⏹️ مدیرکل انجمن‌ اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش: کف قیمت لباس فرم ۵۴۸ هزار تومان و سقف آن ۸۲۵ هزار و پانصد تومان است.

⏹️ برای پیراهن و شلوار و کت و شلوار یک‌میلیون و ۹۱۶ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

⏹️ استان‌ها موظف هستند از ظرفیت هنرستان‌ها برای تولید لباس فرم استفاده کنند.

منبع: مشهد پلاس