انتخاب شهردار گلبهار

شهردارگلبهار

⭕ حمید انصاری بعنوان شهردار گلبهار انتخاب شد

⏹️درجلسه شورای شهر گلبهار حمید انصاری با سه رأی موافق اعضای شورای شهر بعنوان شهردار جدید گلبهار انتخاب شد.

⏹️حمیدانصاری سابقا در دولت یازدهم فرماندار شهرستان چناران بوده است.

منبع: روزنامه قدس

نظر بدهید