بازدید از شعبات شورای حل اختلاف گلبهار

بازدید از شورای حل اختلاف گلبهار

⭕بازدید رئیس شورای حل اختلاف استان خراسان رضوی از شعبات شورای حل اختلاف و همیاران صلح و سازش شهرستان گلبهار
⏹️ صبح روز سه شنبه مورخ 1403/2/18دکتر ولایتی ریاست شورای حل اختلاف استان خراسان رضوی وهیئت همراه با حضور ریاست دادگستری و دادستان شهرستان گلبهار از شعبه‌های شورای حل اختلاف شهرستان گلبهار بازدید و بازرسی کردند.

⏹️ براساس این گزارش رئیس شورای حل اختلاف استان خراسان رضوی پس از ورود به مجتمع از تک تک شعبه‌ها بازدید نموده و در جریان چگونگی کارها در شورای حل اختلاف قرار گرفتند.

⏹️ در این بازدید علی بهروز دبیر دفتر کل شورا و مدیر اجرای احکام ضمن همراهی، گزارشی از آمار و عملکرد مجتمع ارائه نمود.
⏹️ در پایان این بازدید از یک شعبه همیاران صلح و سازش نیز بازدید و با همراهی جواد شعفی زاده رابط بین همیاران صلح و سازش در شهرستان گلبهار و استان خراسان رضوی طی ارائه گزارش پرونده‌های بررسی شده و آمار صلح و سازش از کمبود‌ها و نیازهای شعبات همیاران صلح و سازش شهرستان گلبهار گفتگو کرد.

منبع: روزنامه قدس

آیدا بشیری

نظر بدهید