بازدید : 3555


قیمت: 10,000 تومان

کد محصول : 783k

دسته بندی : بازی کامپیوتری

حداقل سیستم مورد نیاز:
Windows 7.8.10 ( *64 )
CPU: Core i3
HDD: 10 GB
RAM: 4 GM
GPU: 1 GBمحصولات مرتبط