بازدید : 2246


قیمت: 19,000 تومان

کد محصول : 773k

دسته بندی : بازی کامپیوتری

حداقل سیستم مورد نیاز:
os: Windows XP-7-8-8. 1 - 10
GRAPHICS: 256 MB
Runtime: Direct X 9.0
CPU: 3. 0 GHz
HDD: 9 GB
RAM: 1 GBمحصولات مرتبط