بازدید : 2379


قیمت: 19,000 تومان

کد محصول : 774k

دسته بندی : بازی کامپیوتری

حدقل سیستم مورد نیاز:
OS: Windows Vista-7-8-8. 1 - 10
GRAPHICS: 256 MB
VGA: ATI Radeon 3870
Nvidia GeForce 8800 GT
CPU: Core 2 Due 2.4 GHz
HDD: 20 GB
RAM: 2 GBمحصولات مرتبط