بیمه زنان خانه‌دار و دانشجویان

بیمه زنان خانه‌دار و دانشجویان

⭕ زنان خانه‌دار و دانشجویان بیمه می‌شوند

⏹️ رئیس سازمان تامین اجتماعی: در حال حاضر ۴۶ میلیون ایرانی تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند که ۱۶ میلیون بیمه شده اصلی و مابقی نیز تبعی هستند.
⏹️ پوشش بیمه‌ای طرح‌های مختلف جزو رویکردهای اصلی سازمان تأمین اجتماعی است که امسال با اولویت زنان خانه دار و دانشجویان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند.

منبع: قدس

آیدا بشیری

نظر بدهید