تعطیلی فعالیت های فرهنگی و هنری

⭕ فعالیت های فرهنگی و هنری ۷ روز تعطيل است

رئیس مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ:
⏹️ تمامی فعالیت های فرهنگی و هنری سراسر کشور از امروز به مدت هفت روز تعطيل است.

منبع: خبر فوری

آیدا بشیری

نظر بدهید