بازدید : 1684


قیمت: 48,000 تومان

کد محصول : 157

تقویت حافظه
افزایش هوش
سن +3
تعداد بازیکن 1 نفر یا بیشتر
مدت زمان بازی 15 دقیقهحافظه

حافظه، یک بازی اصیل و قدیمی است که مناسب برای تمامی گروه های سنی می باشد، شما باید به خاطر بسپارید که کدام تصویر، در کجا قرار گرفته است؟

محصولات مرتبط