ساعات خدمات دهی ناوگان حمل و نقل گلبهار

⭕ ساعت خدمات‌دهی ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری گلبهار تا پایان اردیبهشت

⏹️ روزهای عادی ساعت ۵:۱۵ الی ۲۱

۵:۱۵ الی ۳۰: ۶ سر فاصله ۱۰ دقیقه
۶:۳۰ الی ۸ سر فاصله ۱۵ دقیقه
۸ الی ۱۲ سر فاصله ۲۰ دقیقه
۱۲ الی ۱۴ سر فاصله ۱۵ دقیقه
۱۴ الی ۱۷ سر فاصله ۲۰ دقیقه
۱۷ الی ۱۹ سر فاصله ۱۵ دقیقه
۱۹ الی ۲۱ سر فاصله ۲۰ دقیقه

⏹️ روزهای تعطیل از ۶ صبح الی ۲۱ با سر فاصله ۳۰ دقیقه

⏹️ مزید استحضار شهروندان گرامی با وجود یک دستگاه اتوبوس رزرو در ایستگاه سوار زمان‌های فوق با حداکثر دقت رعایت خواهند شد.

منبع: روابط عمومی شهرداری گلبهار

نظر بدهید