بازدید : 5102


قیمت: 85,000 تومان

کد محصول : 15

دسته بندی : سرویس و ظروف

بیشترین طول: 46cm
بیشترین عرض: 27cm
ارتفاع: 4cm