عرضه نبات تنظیم بازار در شهرستان گلبهار

⭕ عرضه نبات تنظیم بازار در شهرستان گلبهار

⏹️ لیست نوبت اول عرضه کنندگان نبات تنظیم بازار با قیمت هر کیلوگرم 450000ریال در شهرستان گلبهار

منبع: روابط عمومی نمایندگی صمت شهرستان گلبهار

آیدا بشیری گلبهار

نظر بدهید