فراخوان مناقصه احداث مسجد محله7 گلبهار

فراخوان مناقصه مسجد گلبهار

⭕ فراخوان عمومی مناقصه با موضوع احداث مسجد محله7 شهر گلبهار

منبع: روابط عمومی شرکت عمران گلبهار

آیدا بشیری

نظر بدهید