بازدید : 4055


قیمت: 60,000 تومان

کد محصول : 12

دسته بندی : لوازم تزئینی و دکوری

ارتفاع قاب بزرگ: 30cm
قطر قاب بزرگ: 3cm
ارتفاع قاب متوسط: 25cm
قطر قاب متوسط: 3cm
ارتفاع قاب کوچک: 20cm
قطر قاب کوچک: 3cmمحصولات مرتبط