مدارک مورد نیاز رای دهندگان

⭕ رای‌دهندگان شناسنامه یا کارت ملی به همراه داشته باشند

⏹️ سخنگوی ستاد انتخابات کشور: شعبه‌های اخذ رای به «پر تراکم» و «کم تراکم» تقسیم شده است.
⏹️برای شرکت در انتخابات شناسنامه یا کارت ملی نیاز است.
⏹️دستگاه احزار هویت در همه شعبه‌های اخذ رای فراهم است و نیاز به مُهر زدن روی شناسنامه نیست.
⏹️در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، انتخابات تمام الکترونیکی دیده نشده و به همین جهت محدودیت قانونی داریم.

منبع: خبر فوری