مهلت تأیید سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور

مهلت تایید سوابق کنکوری ها

⭕ فرصت داوطلبان کنکور برای تأیید سوابق تحصیلی تا ۱۸ اردیبهشت

⏹️ مشاهده و تأیید سوابق تحصیلی پشت کنکوری ها که از ۹ اردیبهشت آغاز و مهلت آن تا امروز (۱۵ اردیبهشت) اعلام شده بود، تا روز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ تمدید شد.

منبع: ایسنا

آیدا بشیری

نظر بدهید