میزان عیدی کارکنان دولت و بازنشستگان

⭕ عیدی کارکنان دولت و بازنشستگان تعیین شد

⏹️ براساس مصوبه هیئت دولت، حداقل عیدی یا پاداش آخر سال کارمندان و بازنشستگان دولتی مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان تعیین شد.

⏹️ برای کارکنان و بازنشستگان متاهل مبلغ ۷۰۰ هزار تومان اضافه می‌شود.

⏹️ به ازای هر فرزند نیز ۳۰۰ هزار تومان عیدی تعلق خواهد گرفت.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما خراسان رضوی

نظر بدهید