واریز عیدی بازنشستگان کشوری

⭕عیدی بازنشستگان کشوری واریز شد

⏹️معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری: عیدی سال جاری بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری و همچنین خویش فرمایان تحت پوشش این صندوق که مبلغ ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده، واریز شد.

منبع: خبر فوری

نظر بدهید