نماینده منتخب حوزه انتخابیه چناران، گلبهار، طرقبه، شاندیز


⭕ حسین امامی راد نماینده منتخب حوزه انتخابیه چناران، گلبهار، طرقبه، شاندیز، گلمکان، رادکان و سیدآباد شد

حسین امامی راد ۲۹۹۲۳
جمشیدیان ۲۴۱۳۷
آبروش ۷۸۷۳
دیزبادی ۳۳۹۶


منبع : golbaharemoon@

نظر بدهید