بازدید از مزارع شهرستان گلبهار

⭕ بازدید شبکه مراقبت جهادکشاورزی از مزارع شهرستان گلبهار


⏹️ سرپرست جهاد کشاورزی گفت: شبکه مراقبت جهاد کشاورزی بطور مستمر وروزانه بازدید مزارع را جهت پایش سن و شته انجام می‌دهند.
⏹️ محمد شجعی اظهار داشت: در این بازدید از مزارع روستاهای قره جنگل، چشمه گیلاس، ابراهیم آباد، کلاته یزدی‌ها، حسین آباد گوشه و به آباد جهت پایش شته و سن مادری رصد وپایش گردید و در بعضی مزارع آلوده از طریق تماس با کشاورز مربوطه توصیه به مبارزه سریع سن و شته توام با سموم میکروکپسول شد.
⏹️ همچنین با دهیار و شورای روستاها صحبت شد که از طریق تریبون مساجد اطلاعیه‌های ترویجی مربوط به مبارزه با سن قرائت شده و کشاورزان منطقه علیه سن مادری با سموم میکروکپسول مبارزه کنند.

منبع: روزنامه قدس

آیدا_بشیری

نظر بدهید