فرم های نویسندگی

شعر

   - خصوصیات:

     - استفاده از موزیکالیته، سازگاری صدا و تصویر.

     - استفاده از واژگان غنی و تصاویر شاعرانه.

     - ساختار متریک و ریتمیک خاص.

 

داستان کوتاه

   - خصوصیات:

     - تمرکز بر یک حادثه یا ایده اصلی.

     - توسعه کوتاه و محدود شخصیت‌ها و صحنه‌ها.

     - گاهی نتیجه‌گیری ناگهانی.

 

رمان

   - خصوصیات:

     - توسعه طولانی‌تر شخصیت‌ها و داستان.

     - فراگیری چندین صحنه و زمینه.

     - داستان موازی یا شاخصها.

 

مقاله

   - خصوصیات:

     - مطالبی جامع و تحقیقی.

     - ارائه دیدگاه و تحلیل.

     - ساختار منطقی با مقدمه، بدنه، و خلاصه.

 

نمایشنامه

   - خصوصیات:

     - استفاده از دیالوگ برای بیان داستان.

     - توسعه شخصیت‌ها از طریق گفتگو.

     - رعایت ساختار نمایشنامه با پنج عنصر: معرفی، گسترش، برعکس‌گردانی، اوج، و حلقه‌زنی.

 

وبلاگ یا مقاله وب

   - خصوصیات:

     - مطالب تازه و قابلیت به‌روزرسانی مداوم.

     - استفاده از سبک محاوره‌ای.

     - اهتمام به جذابیت برای خواننده و بازخوردگیری.

 

نقد ادبی

   - خصوصیات

     - تحلیل گسترده و عمیق از اثر ادبی.

     - بحران کارکرد و ارزش‌های ادبی.

     - تبیین و توجیه نظرات.

 

شات

   - خصوصیات:

     - داستان کوتاه با تمرکز بر یک لحظه یا تجربه.

     - توصیف جزئیات دقیق و حساس.

 

تفسیر

   - خصوصیات:

     - تفسیر افکار، مفاهیم و موضوعات.

     - آنالیز عمیق و نقدهای منطقی.

     - توجیه دیدگاه و نقل قول از منابع.