فصل پنجم: بررسی و ویرایش

فصل پنجم: بررسی و ویرایش

هنر نویسندگی

توی این بخش، به نکاتی برای بررسی و ویرایش متن می‌پردازیم.

 + بررسی و ویرایش

- مرور کلی متن

 

   - ابتدا متن رو به صورت کلی و بدون جزئیات بررسی کنید. مطمئن شوید که ترتیب موارد، جریان متن، و ساختار درست است.

 

- بررسی املایی

 

   - املا، نشانه‌گذاری، و استفاده از علائم نگارشی باید به دقت بررسی شوند. از ابزارهای گرامری مانند نرم‌افزارهای ویرایش متن استفاده کنید.

برای درک بهتر چند مثال ارائه دادیم:

 

- استفاده از "هیچکس" به جای "هیچ کس"

   - اشتباه: هیچکس نمی‌خواست با من حرف بزند.

   - صحیح: هیچ کس نمی‌خواست با من حرف بزند.

 

 

- استفاده نادرست از نقطه و ویرگول

   -  اشتباه: او عصبانی شده بود; از این رو، تصمیم گرفته بود برود.

   - صحیح: او عصبانی شده بود؛ از این رو، تصمیم گرفته بود برود.

 

- اشتباهات در تکرار کلمات

   - اشتباه: او به من گفت که او دیروقت خواهد آمد و تا دیروقت منتظرش بمانم.

   - صحیح: او به من گفت که دیروقت خواهد آمد و منتظرش بمانم.

 

- استفاده اشتباه از کلمات ناشی از تایپ سریع

   - اشتباه: من امشببه خانه خواهم آمد.

   - صحیح: من امشب به خانه خواهم آمد.

 

- استفاده نادرست از واژگان خاص

   - اشتباه: این پروژه نیاز به یک ارزیابی فنی دقیق دارد.

   - صحیح: این پروژه نیاز به یک ارزیابی تخصصی دقیق دارد.

 

- استفاده از علائم نقطه و ویرگول به جای کاما

   - اشتباه: دوست من، محمد؛ به من یک هدیه داد.

   - صحیح: دوست من، محمد، به من یک هدیه داد.

 

- استفاده از لغات دشوار

   - اشتباه: او یک آدم ذهنی باهوش است.

   - صحیح: او یک فرد ذهنی باهوش است.

 

- استفاده از اصطلاحات

    - اشتباه: او به آسمان دست کشید.

    - صحیح: او به آسمان اشاره کرد.

 

این مثال‌ها به ما کمک میکنه تا اشکالات املایی رایج را بهتر درک کنیم و در نوشته های خودمون دقت بیشتری داشته باشیم.

 

 

- بررسی جزئیات و جزئیات فنی

   - جزئیات فنی مانند اندازه قلم، فاصله بین خطوط، شماره‌گذاری صفحات، و استفاده از علائم نگارشی خاص باید به دقت بررسی بشن.

- بررسی تنظیمات

   - تنظیمات متن مانند فونت، اندازه متن، و ترتیب صفحات باید با توجه به استانداردهای مورد نیاز (مانند APA یا MLA) بررسی بشن.

 

- مطالعه صوتی

   - برای بررسی نهایی متن، اون رو با صوت بلند میخونیم. این کار به ما کمک می‌کنه تا اشکالات نگارشی و منطقی رو شناسایی کنیم.

 

- بازنگری انتهایی

    - پس از ارسال مقاله، مطمئن میشیم که نسخه‌ای از اون رو برای خودمون نگه داشتیم و در صورت نیاز به تغییرات اصلاحیه بهش دسترسی داریم.

 

در فصل بعد به انتخاب موضوع و ارسال مقاله می پردازیم ...

 

فهرست دسترسی سریع

نظر بدهید